Bulsan - Mineralmarmo® Concept

Bulsan - Mineralmarmo® Concept: .

Mineralmarmo® concept

Минерал Мрамор® е материал съставен от 75% натурални минерални компоненти (калциеви карбонати и алуминиеви трихидрати) и 25% полиестерна смола. Слоят на покритие, подчертаващ повърхността на материала, е съставен от полиестерен акрилат, което обяснява и отличните му характеристики на устойчивост. Те, заедно с механичните и химични характеристики, правят този материал подходящ както за обзавеждане на баня така и за обществени среди. MineralMarmo® е силно гъвкав материал, който дава възможност за изработка на голямо разнообразие от различни форми: умивалници, плочи, плотове, колони, в множество различни цветове и покрития.

Честото почистване на Минерал Мрамор® освен че спомага за запазването на естествената красота на материала, предотвращава признаците му на остаряване. Някои агресивни химически вещества могат да увредят повърхността на Минерал Мрамор®. Не се препоръчва използването на силни киселини и основи (такива като солна киселина и сода каустик), кетони (ацетон), хлорирани разтворители (трихлоретилен) и продукти, използвани в сектора на бояджииството.

The Products